Thursday, January 29, 2009

soalan / latihan 946/2

BAB 3 :koperasi dan perniagaan bukan bermotif untung

Bahagian A

Stpm 2007

d) Jelaskan 3 cara bagaimana koperasi perikanan dapat membantu meingkatkan pendapatan masyarakat nelayan dengan mengambil alih peranan sebagai orang tengah. ( 3m )

Stpm 2005
d) Senaraikan 3 aktiviti organisasi bukan bermotifkan untung dan berikan satu contoh bagi setiap aktiviti yang disenaraikan ( 3m)

Stpm 2004

d) Nyatakan 6 prinsip koperasi (3m)

Stpm 2000
d) Jelaskan maksud kumpulan pendesak, dan berikan tiga cara bagaimana kumpulan pendesak dapat memberikan sumbangan secara positif kepada pembangunan perniagaan dan perdagangan (2 1/2m)

Stpm 1999
d)Koperasi staf MPM dan kelab staf MPM ialah dua entiti yang dianggotai oleh staf MPM. Dari aspek perundangan, nyatakan perbezaan antara dua entiti tersebut.(2m)

Bahagian B

Stpm 1999
5(a) Terangkan 4 prinsip koperasi (6m)
(b) Bincangkan perbezaan antara koperasi dengan syarikat awam berhad (12m)
(c)Jelaskan peranan badan-badan yang berikut
i. Jabatan Pembangunan Koperasi
ii. Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia (Angkasa) (5m)

Stpm 2000
5. Jelaskan fungsi dan peranan badan-badan yang berikut dalam pembangunan pertrubuhan koperasi di negara ini.
i. Jabatan Pembangunan Koperasi
ii. Maktab Kerjasama Malaysia
iii.Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhas (Angkasa) (25m)

No comments:

Post a Comment

komen dan pandangan amatlah diperlukan bagi proses penambahbaikan lagi blog ini....